Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych — najważniejsze informacje

Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych - baner.

Mimo czasów, w których ludzie starają się być możliwie najbardziej nowocześni, zdarzają się sytuacje, w których widać, jak dalece zapomina się o niepełnosprawności. Nie ulega wątpliwości, że miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych jest koniecznością — nie tylko ze względów etycznych. Warto sobie zdawać sprawę, że jego obecność jest podyktowana też przepisami prawa i reguluje to odpowiednie rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

Jak powinno wyglądać miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych?

Miejsce parkingowe w ruchu drogowym nie tylko powinno mieć odpowiednie wymiary, ale też właściwy kolor i oznakowanie. Istotna jest również jego lokalizacja. Prawo zakłada, że takie miejsce postojowe powinno się znajdować możliwie najbliżej punktu usługowego, dla którego został zbudowany parking i mieć wymiary 3,6 x 5 do 6 m, w zależności jak blisko jezdni się znajduje. Oznakowanie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością zakłada użycia zarówno poziomych, jak i pionowych znaków.

Wielu zarządców stosuje jedynie znaki pionowe D-18 lub D-18a, a to zdecydowanie za mało. Oprócz charakterystycznego znaku w postaci niebieskiej tabliczki z białym symbolem takie miejsce powinno być zaznaczone kolorem niebieskim poprzez pomalowanie obszaru, na którym ma stać pojazd. Oznakowanie poziome, oprócz wspomnianego koloru niebieskiego powinno mieć symbol osoby na wózku, czyli znak P-24 lub symbol koperty, czyli znak P-24.

Prawo zaznacza, że miejsce postojowe musi być oznaczone przede wszystkim oznaczeniem poziomym. Problem pojawia się jednak w miesiącach, gdy pada śnieg i takie oznakowanie staje się nieczytelne. W takim wypadku pomocny okazuje się pionowy znak. Z takiego właśnie powodu powinno się takie miejsca oznaczać zarówno pionowo, jak i poziomo.

Ile miejsc dla niepełnosprawnych powinno się znajdować na każdym

parkingu?

Na każdym parkingu musi się znajdować miejsce dla osoby niepełnosprawnej. Oprócz tego, że musi się ono znajdować możliwie najbliżej wejścia do punktu usługowego, musi być też wybudowane w odpowiedniej ilości. Na każdą liczbę miejsc parkingowych przypada odpowiednia ilość miejsc dla niepełnosprawnych, I tak, jeśli na parkingu znajduje się do 15 miejsc, należy przygotować 1 miejsce dla niepełnosprawnych. Od 16 do 40 miejsc generuje obowiązek wydzielenia 2 stanowisk. 41 do 100 miejsc parkingowych to już 3 stanowiska dla niepełnosprawnych, natomiast parkingi ze stanowiskami w liczbie większej niż 100 muszą mieć zapewnione minimum 4% przestrzeni dla niepełnosprawnych.

Niepełnosprawni - parking - oznaczenie poziome.

Kto może parkować na miejscu dla niepełnosprawnych?

Teoretycznie na miejscu parkingowym dla niepełnosprawnych (czyli na odpowiednio oznaczonym miejscu postojowym) mogą parkować osoby ze stwierdzonymi niepełnosprawnościami, jednakże nie jest to wcale takie oczywiste. Nie wystarczy jeździć na wózku inwalidzkim lub posiadać specjalistyczne auto dostosowane do konkretnej niepełnosprawności. Istotne jest posiadanie potwierdzenia stanu zdrowia. Nie chodzi jednak o oznakowanie samochodu specjalnym symbolem lub informacją. Należy mieć wyrobioną kartę parkingową dla niepełnosprawnych. Wszystkie osoby, które parkują na tym miejscu bez wyrobionej karty, robią to nielegalnie i narażają się na otrzymanie mandatu.

Karta parkingowa dla niepełnosprawnych

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i chcesz korzystać z miejsc parkingowych wybudowanych w dużej mierze dla ciebie, musisz wyrobić specjalną kartę parkingową. O taką kartę mogą się starać jedynie osoby niepełnosprawnej z orzeczeniem o niepełnosprawności wraz ze wskazaniem uprawnień do wydania takiej karty. W dokumentacji powinno się pojawić jedno z oznaczeń o:

  • chorobach związanych ze wzrokiem 04-O,
  • upośledzeniu w zakresie narządów ruchu 05-R,
  • chorobie neurologicznej 10-N,
  • chorobie układu oddechowego i układu krążenia.

Jeśli w dokumentacji nie masz wskazania, czy też uprawnienia do wydania karty parkingowej dla niepełnosprawnych, to nie możesz się o nią starać. Z takim uprawnieniem możesz jednak zacząć działać. Złóż wniosek do dowolnego powiatowego lub też miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Musisz wraz z nim złożyć takie dokumenty, jak:

  • potwierdzenie opłacenia karty parkingowej,
  • potwierdzenie opłacenia ewidencji,
  • zdjęcie portretowe,
  • oryginał orzeczenia o niepełnosprawności do wglądu.

Opcjonalnie możesz też przygotować upoważnienie dla osoby trzeciej, aby mogła odebrać kartę parkingową w twoim imieniu. Pamiętaj, że sama karta parkingowa kosztuje 21 zł. Kiedy złożysz już komplet dokumentów, musisz się uzbroić w cierpliwość, gdyż czas na wydanie karty parkingowej  to 30 dni kalendarzowych. Po jej otrzymaniu możesz jej używać do czasu zakończenia jej ważności, które jest ustalane zwykle na taki sam czas, na jaki ważność zachowuje twoje orzeczenie  niepełnosprawności.

Ile kosztuje nielegalne postawienie samochodu na niebieskiej kopercie?

W niektórych miejscowościach stawianie samochodu na miejscu dla niepełnosprawnych może być płatne mimo posiadanie karty parkingowej i jest to zjawisko zgodne z prawem. Każdorazowo jednak miejsce to jest płatne mandatem w momencie, gdy postawi na nim pojazd osoba do tego nieuprawniona.

Osoba niepełnosprawna - parking.

Trudniej jest wyegzekwować mandat w momencie, w którym pojazd stanął na zasypanym śniegiem miejscu parkingowym, który nie był oznakowanym znakami pionowymi. W takiej sytuacji właściciel pojazdu nie może zostać ukarany.

Wysokość mandatu za nielegalne zatrzymanie samochodu wynosi do 500 zł i kosztuje kierowcę również 5 punktów karnych. Kara za taki postępek może być wyższa, jeśli auto zostanie odholowane ze względu na działalność policji lub straży miejskiej. Zawsze pamiętaj, że twoja karta parkingowa musi być ważna, w innym wypadku możesz zostać potraktowany jak osoba bez takiego uprawnianie, co w rzeczywistości faktycznie będzie miało miejsce.

Wykonywanie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych powinno być ustalane na etapie projektu. W wielu przypadkach jednak na tym się niestety kończy. Można oczywiście walczyć o utworzenie takich miejsc, jednakże znacznie łatwiej skorzystać z samodzielnych parkingów, które zdają sobie sprawę z problemu i zapotrzebowania tego typu. To realny problem, który warto naprawiać na bieżąco, zgłaszając wszystkie niepokojące sytuacje do miejsc do tego przeznaczonych.

Warszawa na weekend — to warto zobaczyć!

Turystyczny wypad do Warszawy trwający dwa dni to dobry pomysł, ponieważ stolica oferuje dużo atrakcji na każdą pogodę. Z drugiej — może być bardzo trudno zdecydować o konkretnych punktach wycieczki, mając do dyspozycji tak bogaty wybór. Jeśli jednak będzie to Twój pierwszy raz, dobrym pomysłem jest zacząć od najważniejszych i najsłynniejszych miejsc, by z każdą kolejną wizytą zagłębiać się w mniej znane, warszawskie lokalizacje.

Parking wielopoziomowy, podziemny a może… platforma parkingowa? Poznaj różne rodzaje parkingów

Poznaj rozwiązania, które mogą pomóc rozładować ciągle rosnący i budzący coraz więcej społecznego niezadowolenia problem, jakim jest niewystarczająca liczba miejsc parkingowych.

Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych — najważniejsze informacje

Nie ulega wątpliwości, że miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych jest koniecznością — nie tylko ze względów etycznych. Warto sobie zdawać sprawę, że jego obecność jest podyktowana też przepisami prawa i reguluje to odpowiednie rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

W stolicy (w końcu) bez problemów na ulicy?

Okres świąteczny za nami. Wracamy więc do miejskiej rzeczywistości, w której Nowy Rok przynosi nowe nadzieje, że zasady parkowania w Warszawie z dnia na dzień będą coraz bardziej przejrzyste.

tram shop_1 term search search men parking parking_2 coffee_2 eat_2 place_2 bed_2 tram_2 cashe_2 cashe_1 bed_1 place_1 eat_1 coffee_1 shop_1